Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Η παρακμή του εκδυτικισμού και ο νέος πολυπολικός κόσμος


Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος*

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Η παγκόσμια ιστορία έχει πολλές φορές περιγραφεί ως το πεδίο όπου γεννιούνται, μεγαλουργούν, παρακμάζουν και χάνονται μεγάλοι πολιτισμοί.  Με κέντρο μία αυτοκρατορία ή συστάδες συγγενών κρατών με συνδετικό ιστό τη φυλετική ομοείδεια, την κοινότητα της πίστεως ή τη γεωγραφία, οι πολιτισμοί διαμορφώνουν τις συνθήκες για την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης δημιουργίας.  Αφήνουν πίσω τους τέχνη και γραμματεία, αρχιτεκτονικά μνημεία, μορφές διακυβέρνησης και ηρωικές αφηγήσεις, περιγράφοντας τις αξίες τους, τα οράματα τους και την ιστορική τους εμπειρία.

Ταυτότητα και συνείδηση της μεσαιωνικής αυτοκρατορίας (3)
Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος*

Δομή, ιδεολογία και το Κατέχον

Ένας Μείζων χώρος δεν αποτελεί μόνο γεωγραφική έκταση.  Συνιστά αντιθέτως ένα ευρύ σύστημα εξουσίας, εντός του οποίου η Αυτοκρατορία ασκεί άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στα υφιστάμενα της κράτη.  Το σύστημα αυτό διέπει ένα ιδεολογικό αφήγημα νομιμοποίησης, ένα πλαίσιο δικαίου και ορισμένοι θεσμοί.  Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία και η δυτική Χριστιανική Πολιτεία οργάνωναν τους κόσμους τους μέσα από αυτές τις διαδικασίες.

Ο ανταγωνισμός των μεσαιωνικών αυτοκρατοριών στο χώρο (2)Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος*

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η γεωπολιτική ιστορία της Μεσαιωνικής αυτοκρατορίας υπό τις θεωρίες του Καρλ Σμιτ

Βλέπουμε λοιπόν πως τα αυτοκρατορικά συστήματα υπερέβαιναν κατά πολύ τα εδαφικά όρια των κρατών-πυρήνων τους, πολλώ δε συγκεκριμένους λαούς και έθνη.  Η ακτινοβολία, σε μία εποχή πριν την αυγή των ιδεολογιών κατά τη σύγχρονη έννοια, συνδεόταν με τη θρησκεία.  Το άριστο μέσον επέκτασης επιρροής και ενσωμάτωσης λαών και περιοχών στην εκάστοτε «οικουμένη» ήταν η ιεραποστολή.  Ανάλογα με ποιας Εκκλησίας οι κήρυκες ευαγγέλιζαν το τάδε έθνος, έφερναν τις αντίστοιχες πολιτικές δομές, γλώσσα, πολιτιστική κληρονομιά κ.α.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

ΒΙΝΤΕΟ-Το Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινουπόλεως

Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία διατήρησε και ανανέωσε τον κλασσικό πολιτισμό, με θαυμαστή προσαρμοστικότητα στο δύσκολο περιβάλλον του Μεσαίωνα. Ένας τομέας στον οποίον το Βυζάντιο υπερείχε σαρωτικά έναντι των άλλων χριστιανικών κρατών, ήταν η παιδεία. Οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας είχαν υψηλό για την εποχή εκείνη μορφωτικό επίπεδο. Υπήρχαν σχολεία ακόμη και σε χωριά, ενώ οι πόλεις φιλοξενούσαν διάφορα ανώτερα εκπαιδευτήρια. Το εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόταν είτε από εκκλησιαστικά ιδρύματα (μοναστήρια) είτε από την κοσμική εξουσία, η δε μορφωτική βάση των μαθητών ήταν αφ’ ενός τα ιερά κείμενα (Βίβλος, Ψαλτήρι, βίοι Αγίων) και αφ’ ετέρου η αρχαιοελληνική γραμματεία, με τον Όμηρο και τον Αίσωπο να αποτελούν τον άξονα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:
ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Η (βυζαντινή) τάξη του κόσμου μέσα από την εικόνα του Αγίου ΧριστοφόρουΓνωρίζοντας τον Άγιο

Η μορφή του Αγίου Χριστοφόρου είναι πολύ γνωστή και αγαπητή στον πιστό κόσμο.  Ο γιγαντόσωμος άνδρας που διακινδυνεύει τη ζωή του για να περάσει το μικρό Χριστό από το ποτάμι έχει αναδειχθεί σε προστάτη των οδοιπόρων, για αυτό και το εικόνισμα του απαντάται συχνά σε αυτοκίνητα.

Ο Χριστόφορος είναι ένας άγιος της ανατολικής χριστιανικής παράδοσης, μάρτυρας των ρωμαϊκών διωγμών.  Όμως η γνωστή εκδοχή της μυθιστορίας του είναι δυτικής προελεύσεως.  Η παραδοσιακή απεικόνιση του είναι ως στρατιωτικού αγίου, και συγκεκριμένα έτσι:

Ο Άγιος Χριστόφορος με τον Άγιο Στέφανο, ελληνική εικόνα του 17ου αιώνος.

Κατά κανόνα και επί αιώνες, ο Άγιος Χριστόφορος είχε το μοναδικό "προνόμιο" να απεικονίζεται με κεφάλι σκύλου

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Μουσική ενάντια στο σύγχρονο κόσμο: Λυκόσχημος Αμνός

Μουσική ενάντια στο σύγχρονο κόσμο
Αρτέμης – «Λυκόσχημος Αμνός»


Εἶν' ὁ Λυκόσχημος Ἀμνός, ὁ πράκτωρ τοῦ φωτός,
αὐτὸς ποὺ εἶναι ἐντὸς τοῦ κόσμου καὶ συγχρόνως ἐκτός.

Μέσα στὴν περιοχὴ τῆς βοώσας σιωπῆς.
Ὁ ἀφανής, ἐργάτης τῆς ἀρετῆς.
Εἶν' ἡ πνευματικὴ ἀναφορά, μέσα στὴ φθορά,
ἡ εὐωδία τοῦ μύρου, στὴ δυσώδη ἀποφορά.

Φορᾶ τοῦ λύκου τὴ δορά· αὐτὴ εἶναι ἡ στολή του!

προσηλωμένος σταθερὰ στὴν ἀποστολή του!
Σὲ στάσιμη κίνηση καὶ ἀεικίνητη στάση.
Πίσω ἀπὸ τὶς ἐχθρικὲς γραμμὲς καλεῖται νὰ δράσει.
Ἐθελοντὴς στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ Matrix,
ἀπ' ὅταν πρωτοσήμανε ἡ χρυσόφωνη σάλπιγξ!

Ἄγρυπνος φρουρός, ἐξ ὄρθρου ἄχρι νυκτός,
ὁ ἀληθινός, ὁ ὄντως πολεμιστὴς τοῦ φωτός.
Σαμποτὲρ πνευματικός, μὲ σοφίαν ἐξ ὕψους,
γκρεμιστὴς τῶν τεχνασμάτων τοῦ κήτους!
Χάος ὁλόγυρα, βαβελικὴ ἀτμόσφαιρα, κι αὐτὸς
κρατᾶ τῆς ἱερῆς παράδοσης τὰ ζώπυρα.
Ἀπαστράπτων σάπφειρος στὸν βόρβορο,
ἱστάμενος μέσα στὸν γενικότερο ὄλεθρο.
Τὴ βιοτή του καὶ τὸ ἦθος, δὲν ὑποψιάζεται

Μουσική ενάντια στο σύγχρονο κόσμο: Αρχαία Τάξη ΠραγμάτωνΜουσική ενάντια στο σύγχρονο κόσμο
Αρτέμης – «Αρχαία Τάξη Πραγμάτων»«Ἀρχαία» καλεῖται κι ὅμως εἶναι τό μέλλον.
Τό σύστημα πού ἀναγνωρίζει, αὐτό τῶν Ἀγγέλων.
Κακίας ριζοτόμος, ἀρετῆς φυτοκόμος,
ὁ Νόμος τοῦ Φωτός, ἀλαστόρων ὁ τρόμος!
Στύλος ἀκλόνητος μέσα στήν πτώση.
Αὐτή πού θά σώσει καί θά δώσει τήν ὤση.

Βακτηρία ἀπερίτρεπτη, μέσα στό χάος,
φάρος τηλαυγής, ὑπερκόσμιον φάος!
Αὐτή ἀγρυπνεῖ ὅταν ὁ κόσμος καθεύδει,

Μουσική ενάντια στο σύγχρονο κόσμο: Αιμορροούσα
Μουσική ενάντια στο σύγχρονο κόσμο
Αρτέμης – «Αιμορροούσα»Τα πλήθη άπαντα, λατρεύουνε τον πρώτο δράκοντα
δένδρα άκαρπα, δις αποθανόντα
άτομα ευάλωτα σε τεχνάσματα από σύγχρονους γόητες

παρασύρονται, βαδίζουν ατραπούς ευώνυμες
Δεμένοι στο ζυγό του θανάτου, καθεύδουνε εντός του τάφου εν ζωή ακόμη όντες
Κηλιδωμένοι των ψυχών οι χιτώνες, ακόπαστοι στροβιλισμοί μέσα σε πορνικούς κυκεώνες
Με τις γόικες εικόνες, εμμονές
Μάταιες έριδες και άσκοπες μέριμνες
Υπάρξεις παγερές σαν κούκλες κέρινες
Θεραπαινίδες και θεράποντες σε δαίμονες

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

cognoscoteam.gr

cognoscoteam.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ανάμεσα στον Φράγκο και τον Αγαρηνό: ο ορθόδοξος κόσμος γεννιέται

Γαλουχημένη μέσα στο πολιτισμικό περιβάλλον της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, η Ορθοδοξία αναπτύχθηκε, εδραιώθηκε και εξαπλώθηκε από την Α...